Our Virtual Trillium Diwali Gala 2020 Committee

Trillium Diwali Gala Co-Chairs:

Dr. Sameena Uddin, Medical Chair
Sapna Mehta, Community Chair

Members:

Angela Sahi
Anil Shah
Anu Srivastava
Dipali Sheth
Dr. Serena Sennik
Dr. Mala Bahl
Dr. Pearl Behl
Dr. Tarang Sheth
Dr. Vir Sennik
Harsha Shah
Mahendra Naik
Neelam Shah
Neena Sennik
Neeraj Jain
Nimmi Papneja
Nishan Minhas
Rupi Tandon
Sejal Parmar
Shalini Chandra
Shihab Zubair
Tracy Xavier
Trishla Kothari
Vase Sarmah
 

2020 Diwali Committee Photo v3